submit


mlynedd. Eisiau i gwrdd difrifol cysylltiadau gyda’r rhad ac am ddim Brasil dyn — mlynedd, efallai gyda dad sengl. Os gwelwch yn dda ysgrifennu ar Whatsapp neu Weber. mlynedd. Serchog, yn dyner, yn garedig ferch, canol-oed yn chwilio am ddyn am berthynas rhamantus. Rwyf wedi un anfantais, ni allaf ddweud. Aros am Eich llythyrau. Elena. mlynedd. Pob daioni a hapusrwydd. Rita mlynedd. Fydd yn bodloni ei ben ei hun yn wirion, yn garedig, yn dyner, anwadal, gyda h u dyn am berthynas barhaol.(gyfarfodydd yn eich ardal). Pensiynwr gyda’r pennaeth ffrindiau, peidiwch ag ysmygu, siriol, caredig, tyner. mlynedd. Amdanoch chi eich hun — mae pedwar deg-pump. Yn ddiddorol, main, yn annibynnol, gyda synnwyr digrifwch a diddordebau amrywiol. Wedi ysgaru, heb blant. Yr wyf yn byw yn Israel. Mewn un ffordd neu’r llall gael y rhinweddau i chwilio amdano mewn dyn. Chwilio am y partner am gysylltiadau difrifol. saith deg bywyd Cyfan yr wyf wedi rhoi i’r plant, ac yn awr roedd yn gadael ei ben ei hun, rwyf am fod angen gan rhywun, a chyd-cynhesrwydd, gofal a gyda’r nos sgyrsiau dros y te a theithiau cerdded o gwmpas Moscow. Byth yn cyrraedd y person cywir. mlynedd. Iawn Rwyf am i gwrdd Fy agos ddyn diddorol, craff, deallus. na, nid yw’n berffaith ac nid heb ddiffygion. dim ond ei ben Ei hun. byddwch yn gweld ac yn teimlo’n, greddf dylai gwaith. mlynedd. Yr wyf tal melyn main gyda llygaid gwyrdd (chwe deg) yn ceisio i ddyn ar gyfer creu teulu. Mae ganddi ferch. Sydd â diddordeb mewn dynion o ddeg ar hugain. mlynedd. Helo bawb. Rwy’n bum mlynedd ar hugain. Symudodd yn ddiweddar i Nizhniy Novgorod. Edrych am dyn ifanc rhwng chwech ar hugain oed ac yn hŷn. Am i mi: yn siriol, yn gymdeithasol, yn hawdd i gefnogi yn y ddeialog, yn gwybod sut i goginio. Gallwch hefyd ysgrifennu o Brasil fideo Dyddio. mlynedd. Tal, main wraig, yn chwilio am ddyn deallus, sydd angen cryf a gofalgar teulu. Cael awydd i garu a chael ei garu. Yn barod i rhoi o’u hamser yn cyfathrebu. mlynedd. Cyfarfod Dyn neis am gysylltiadau difrifol o ddau i ddeugain mlynedd yn oed o Moscow neu MO. Rwy’n dwy flynedd a deugain, y twf yn gweld yn Dda, doniol, hardd, yn ffyddlon. Cael mab — mlynedd. Ysgrifennu ar e. mail. mlynedd

About