Lle mae Cariad yn byw yno yn cael unrhyw tristwch a dicter, hyd yn oed y Tŷ hwn yn hyll yn y golwg.

nid oes lle ar gyfer pryderon. Yno yn y ffenestr chwilio ar y wawr y Duw.

Dewch ar, Arglwydd, daioni a symlrwydd

Ac mae’r eira yn wyn a blewog. Bod pechadurus y byd oedd yn olaf glir, yr wyf yn mynd yr holl eneidiau pechadurus o Purdeb Igor Larionov yn Los Angeles. Yr athro llenyddiaeth saesneg, George neilltuo ei hun un diwrnod i ateb y cwestiwn, y mae’n ei gael yn y dyfodol ar ôl y farwolaeth sydyn ei chariad Jim, gyda phwy oedd yn byw yn un ar bymtheg mlynedd. Yn dadfeilio rhan o’r byd, mae George yn holi y consol o ffrind agos Charlotte, yn ceisio i lynu at y harddwch o amgylch realiti, i ailddarganfod ystyr bywyd

About