Byddwch yn barod. Yn union fel yr ydych yn cael eu paratoi ar gyfer dyddiad cyntaf: yn cymryd i ystyriaeth yr holl fanylion ac nid ydynt yn colli hyd yn oed y pethau bach. Y prif beth yw peidio â gorwneud hi. Ceisiwch ddefnyddio llai o wneud-i fyny, gadw gwisg ffurfiol am gyfarfodydd go iawn. Hefyd, nid ydynt yn ostentatiously flaunt y frest. Mae angen i chi edrych yn dda, nid yn provocatively. Gall yr olaf yn ddieithrio y interlocutor ac mae ganddo y syniad anghywir amdanoch chi.

Felly cafwyd hir a diddorol deialog, gofynnwch gymaint o gwestiynau ag y bo modd. Bydd hyn yn caniatáu nid yn unig i gymryd rhan mewn sgwrs ddiddorol a fydd yn eich helpu i wybod y interlocutor yn well. Er enghraifft: pa chwaraeon ydych chi’n meddwl yw’r rhai mwyaf treisgar. Gallai hyn fod yn fan cychwyn ar gyfer trafodaeth hir o bynciau amrywiol. Osgoi cwestiynau sy’n rhoi dim ond dau atebion: Ie neu na. Mae’n troi sgwrs i mewn i ben marw ac yn creu distawrwydd lletchwith.

Fod yn hyderus

Peidiwch ag oedi i gymryd yr awenau yn eu dwylo eu hunain. Os ydych yn gweld y boi bach swil neu chwilio am destun sgwrs, yn cymryd rheolaeth ar y sefyllfa ac yn gosod y naws ar gyfer eich sgwrs. Fod yn agored, yn siarad yn syth ac nid ydynt yn dissemble. Cofiwch eich bod yn cyfathrebu yn y rhwydwaith, ac nid oes lle ar gyfer awgrymiadau. Os y dyn yr ydych yn hoffi, gadewch iddo yn gwybod bod. Ond pellter penodol a ddylai dal i gael eu harsylwi: peidiwch â mynd i mewn i agoriad llygad, nad yw i ddweud wrth y cyfarfod. I wneud hyn, bydd amser, os bydd eich cyfathrebu yn parhau. Mae pawb wrth ei fodd i siarad amdanynt eu hunain ac yn hoffi i fod yn gwrando. Rhoi cyfle iddo i awyrdwll ac yn teimlo fel y ganolfan o sylw. Gofynnwch am y diddordebau a dewisiadau: yr oedd yn ôl pob tebyg wedi ei hoff gêm fideo neu brand hoff o gwrw.

Dywedwch yr ateb am eu dewisiadau

Peidiwch â cholli’r cyfle i ddadlau gydag ef am rywbeth. Peidiwch ag anghofio am y synnwyr o hiwmor. Mewn merched mae’n cael ei werthfawrogi llai na bechgyn. Ceisio gwneud iddo chwerthin ac yn gwenu emosiynau cadarnhaol fel dim byd arall yn cyfrannu at y lleoliad a chydymdeimlad. Yn dilyn mae’r rhain yn rheolau syml, byddwch yn gallu denu sylw a guy ac mae’n braf i syndod iddo. Y prif beth yw peidio â gorwneud hi ac yn aros yn naturiol

About