Brasil yw’r mwyaf yn yr ardal a phoblogaeth yn Ne America a’r unig sy’n siarad portiwgaleg gyfandir America. Ar y pumed safle yn y byd ymhlith gwledydd yn ôl ardal a phoblogaeth. Saif y Dwyrain ac yn rhan Ganolog o’r cyfandir.

Fersiwn arall o’r enw Brasilia yn cyd-fynd â Brasil enw y wlad.

Y prif lwybrau cludiant yn y wlad yn briffordd

Y briffordd system yn cael ei datblygu’n dda ac yn gymhleth. Fodd bynnag, mewn rhai ardaloedd yn ystod y glaw trofannol y ffyrdd yn dod yn passable anodd ac yn beryglus. poeth. Mae’r tymheredd ar gyfartaledd yn amrywio o un ar bymtheg i ugain a naw ° yn unig ar y uchel Dwyrain araeau, y cyfartaledd gorffennaf tymheredd o i ° gall rhewi.

Ond y dyddodiad drefn ac yn yr hinsawdd yn wahanol

About