Nid yw pob Slafeg menyw yn cario yn eu bywydau personol yn y cartref, ond nid yw hynny’n golygu yn rhaid i chi roi i fyny ac i dderbyn yr unigrwydd. Gallwch chi bob amser ddod o hyd i ffordd i fod yn hapus, ond mae angen i chi wneud yr ymdrech. Byddai ateb da i ystyried difrifol yn Dyddio gyda dynion sy’n byw dramor. Yn Ewrop a’r unol daleithiau, mae llawer o ddynion yn breuddwydio i briodi gwraig o ymddangosiad Slafeg. Maent yn gwerthfawrogi nid yn unig ymddangosiad ond hefyd y didwylledd, caredigrwydd a chlustog fair, y sgiliau ar yr adeg iawn i roi ei wraig, i roi i fyny yn eich gyrfa. Y ffordd hawsaf i wneud cysylltiadau â dynion i perthynas difrifol gwefan sy’n darparu gwasanaeth hwn. Creu portffolio da ar y safle gyda phresenoldeb uchel, gallwch ei wneud yn Dyddio difrifol gyda ddynion cyfoethog. Ond i roi sylw i angen i chi dalu sylw i’r holiadur. Mae yna nifer o reolau y gellir diddordeb dynion o Ewropeaid. Y peth cyntaf sydd angen i chi gymryd lluniau da. Dylent fod o ansawdd da, yn ddelfrydol heb atgyffwrdd, fel bod yn nes ymlaen y priodfab yn gallu dod o hyd i chi. Dylech ddod o hyd i’r delweddau rydych yn hapus ac yn gwenu, mae rhai o nhw y dylech chi fod mewn twf llawn. Mae’r lluniau yn y amrywiol, nid er mwyn cael y teimlad eich bod chi naill ai yn gweithio neu ymlacio drwy gydol y flwyddyn.

O lwytho llun o chi mewn dillad neu hyd yn oed yn fwy heb ef, mae’n well i wrthod, oherwydd difrifol perthynas gyda dynion tramor nad ydych yn gallu gweld. Wrth gwrs, bydd y negeseuon yn cael llawer, ond mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu i gael anweddus cynnwys. Ar ben hynny, nid oes unrhyw hunan-parchu Ewropeaidd yn cynnig i chi priodas. I difrifol yn Dyddio gyda dynion cyfoethog yn dal yn dal, mae angen i chi ysgrifennu ychydig am eich hun. Dylwn ddweud eich bod yn gadarnhaol person nad yw’n ofn o anawsterau. Argymhellir i siarad am eu dewisiadau, proffesiwn, gwaith, hobi. Dylai’r testun fod yn ddiddorol ac yn hawdd fod yn ysgrifenedig, yn ddelfrydol yn y saesneg. Os bydd yn Dyddio i ddynion cyfoethog ar gyfer perthynas difrifol yn cymryd eu lle, mae’n bwysig iawn i allu i gyfathrebu. Mae angen i chi ddangos potensial gwr bod eich breuddwyd yn union y cydymaith i chi, ac nid dim ond yn teithio dramor, cael dinasyddiaeth, ac mae eisoes yn ei ewyllys. Dylech geisio gwybod mwy y interlocutor, felly dylech fod â diddordeb yn ei rhinweddau ysbrydol, nid yn y maint y pwrs. Cwestiynau o’r fath yn gyffredinol yn amhriodol, nid argymhellir i ofyn iddynt. Os y priodfab potensial yn dechrau oddi ar eu incwm, dylech fod yn gwybod, fel y cyfoethog Ewropeaid byth yn gwneud hynny. I gychwyn cysylltiadau gyda’r Ewropeaid, ni ddylem fod yn ddiofal, oherwydd mae’n aml yn digwydd bod yn ddynion o dramor yn rhesymol, yn ymarferol ac yn cynllunio eich bywyd am flynyddoedd i ddod. Am y rheswm hwn, mae angen i chi ddangos ddifrifol ac yn rhesymegol person, nad yw’n unigryw i ddifeddwl gweithredoedd. Mae’n bwysig cofio bod dynion cyfoethog yn amheus iawn. Nid ydynt am fod yn twyllo, felly holi unrhyw wybodaeth. Am y rheswm hwn, nid oes angen i gorwedd, i wisgo»mwgwd». Mae i gyd yn hwyr neu’n hwyrach bydd yn datgelu, ar y groes, mae angen i chi weld eich hun yn onest person, yn agored i ryw raddau. Ond i fynd yn rhy bell yn onest nid yw werth chweil, oherwydd bod y dyn yn meddwl eich bod yn anghwrtais ac yn barod i agor y comer cyntaf. Nid ydym yn argymell i adeiladu ei hun gan y ddynes haearn a ffeministaidd. Yn Ewrop merched hyn yn ddigon, mae’n well i ddangos cymedrol, tyner, caredig, yn fenywaidd. Bydd y dyn yn teimlo ei hun yn farchog, pwy sydd angen i ennill y galon o wraig hardd.

Ni fydd yn colli cyfle ac yn ceisio i goncro chi

Os ydych yn mynd i briodi ddyn o Ewrop, mae angen i wybod mwy am y meddylfryd y bobl y mae’n perthyn. Bydd hyn yn arbed chi o brech ar y camau gweithredu a datganiadau. Er enghraifft, ysgrifennu i groeg neu Sbaenwr yn gyntaf, rydych yn debygol o gael ymateb, a bydd yn cymryd rhan mewn sgwrs gyda nhw ymhellach. Fodd bynnag, gyda y gŵr o sweden a almaen mae hyn yn tric yn gweithio, maent yn anaml yn cwrdd y merched, gan gredu bod yn y cam cyntaf dylai dyn. Dylid hefyd yn dysgu am y traddodiadau a chrefydd yn proffesu gan ddarpar gŵr.

Mae’n debygol y bydd yn rhaid i chi newid ffydd

Os ydych yn dod o hyd i hwn yn annerbyniol, bydd yn rhaid i chi fod yn ddetholus yn y mater cenedligrwydd a chrefydd y priodfab. Mae’n angenrheidiol i berffaith ddysgu’r iaith, sy’n cael ei siarad gan priod yn y dyfodol, neu i gyfathrebu ag ef ar ôl priodas fod yn anodd

About