Yn dyddio yn Portiwgal

Mae wedi ei gynllunio i ddod o hyd dim ond o bosibl yn berthnasol i ddefnyddwyr

Proffiliau yn cael eu dewis yn ôl i nifer o baramedrau, gan ddechrau gyda y wlad yn byw ac oedran ac yn dod i ben gyda y diddordebau a Hobïau. Yn ôl yr ystadegau, y rhan fwyaf o ddefnyddwyr wedi cofrestru ar y»ar-lein yn Dyddio Portiwgal», yn cael profiad dymunol ym Mhortiwgal ac yn y gwledydd eraill.

Mae llawer ohonynt yn dod yn y dechrau o rhamantus a chyfeillgarwch

About