Helo, ffrindiau

Ac yn bwysicaf oll, i ddysgu yn hawdd ac yn effeithiol

Fy nod yw dull effeithiol o addysgu chi portiwgaleg Brasil iaith, heb mae’r tediousness a chymhleth yn ramadegol pentyrrau. Byddwch yn cael gwersi yn y rhan fwyaf clir ac o ffurf syml, yn hygyrch i unrhyw un ddechreuwyr. Yr ail nod yw mor agos ag y bo modd i gyflwyno i Chi at y byd o Brasil, mor bell i ffwrdd ac yn anhysbys i’r rhan fwyaf o Brasil boblogaeth.

Gan eich bod Chi yma, mae’n debyg y byddwch yn ddiddordeb yn y wlad hon

Ei eang ystrydeb bod»Mrasil, lle mae llawer o mwncïod gwyllt»mewn unrhyw ffordd yn anwir. Brasil yn ddwfn ac yn gyfoethog yn y byd o ddiwylliant a chelf, hen hanes a datblygiad yr unigolyn. Am beth yw Brasil, ymhell ac yn agos i ni mewn coffi, pêl-droed, sioeau TELEDU a cherddoriaeth, gallwch ddod o hyd yma

About