Un o drigolion y ddinas Brasil Noiva wneud Cordeiro, poblog yn gyfan gwbl gan y menywod, yn apelio at y boblogaeth o ddynion yn y Ddaear gyda y cynnig i symud i mewn gyda nhw ar gyfer preswylfa barhaol.

Mae’r pentref yn gartref i fwy o’r rhyw decach yn oed o ugain i ddeg ar hugain o bum mlynedd. Maent yn mynegi awydd i gael rhamant a phriodi. Am ferched wedi rhoi gwybod i suitors posibl trwy y wasg, ac un o Drigolion Noiva wneud Cordeiro pwysleisio bod llog yn unig baglor, ac yn barod i dderbyn eu ffordd o fyw, sydd mewn gwirionedd yn matriarchy. Brasil yn gyfarwydd i reoli eu dinas eu hunain-mae bwrdeistref gyda helaeth fferm. Mae rhai menywod yn Noiva wneud Cordeiro briod ac mae ganddynt blant, ond eu gwŷr a meibion yn byw ac yn gweithio mewn dinasoedd eraill, mae rhai o’r dynion yn caniatáu i ddod adref am y penwythnos. Di-briod o drigolion y commune yn gallu i briodi yn feibion i fenywod priod, gan fod llawer o deuluoedd wedi hir wedi ymbriodi, ac mae eu disgynyddion wedi pob cefndryd eraill. Menywod ifanc Noiva wneud Cordeiro wrth y wasg bod y rhan fwyaf ohonynt wedi cusanu am nifer o flynyddoedd. Maent yn adrodd y freuddwyd i syrthio mewn cariad ac yn priodi. Ar apêl gan y carcharorion y merched dinas eisoes wedi ymateb dynion o gwmpas y byd. Ar y dudalen yn y gymuned yn gadael negeseuon yn awyddus i gwrdd senglau o Brasil, India, UDA, yr Aifft, yr EMIRAETHAU arabaidd unedig, Tsieina, Puerto Rico a gwledydd eraill. Y Brasil tra ar alwad nad oedd yn ymateb. Noiva wneud Cordeiro (mewn portiwgaleg briodferch Cordeiro) ei sefydlu yn Signorina Maria de Lima. Y wraig ei orfodi i adael ei deulu ar ôl iddi gael ei gyhuddo o anffyddlondeb ei gŵr, y mae hi’n roddwyd gan yr heddlu. Pan Lima chwith y wraig a sefydlodd y wladfa menywod, oedd yn diarddelwyd o’r Eglwys Gatholig. Yr offeiriaid anathematized ei llinach i’r pumed genhedlaeth. ‘Amser i fynd.’ yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol(swyddi), bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddod o hyd i beth rydych ei angen ac yn ddiddorol.

Mae yna nawr tri prif ffyrdd

Cyntaf: mae gan bob synhwyrol swydd yno ‘tagiau’, geiriau allweddol y cofnod. Y mwyaf ymarferol tags yn y gymuned, mae yna dim ond tri, mewn gwirionedd

About