Yn byw yn y Brasil dref ei phoblogi yn unig gan fenywod wedi apelio at y boblogaeth o ddynion yn y Ddaear gyda y cynnig i symud allan i adleoli.

Yn y pentref mae yna fwy o ferched rhwng ugain i ddeg ar hugain o bum mlynedd. Maent yn mynegi awydd i gael rhamant a phriodi. Am ferched wedi rhoi gwybod i suitors posibl drwy gyfrwng y cyfryngau ac yn y ddinas yn dudalen Facebook, postio yn eich cyfrif lluniau bywyd bob dydd o Cordeiro. Preswylydd Noiva wneud Cordeiro pwysleisio bod llog yn unig baglor, ac yn barod i dderbyn eu ffordd o fyw, sydd mewn gwirionedd yn matriarchy. Brasil yn gyfarwydd i reoli eu dinas eu hunain-mae bwrdeistref gyda helaeth fferm. Mae rhai menywod yn Noiva wneud Cordeiro briod ac mae ganddynt blant, ond eu gwŷr a meibion yn byw ac yn gweithio mewn dinasoedd eraill, mae rhai o’r dynion yn caniatáu i ddod adref am y penwythnos. Di-briod o drigolion y commune yn gallu i briodi yn feibion i fenywod priod, gan fod llawer o deuluoedd wedi hir wedi ymbriodi, ac mae eu disgynyddion wedi pob cefndryd eraill. Menywod ifanc Noiva wneud Cordeiro wrth y wasg bod y rhan fwyaf ohonynt yn»nid yn cusanu ar gyfer nifer o flynyddoedd.»Maent yn adrodd y freuddwyd i syrthio mewn cariad ac yn priodi. Ar apêl gan y carcharorion yn y»merched yn y ddinas»wedi eisoes wedi ymateb i ddynion o bob cwr o’r byd. Ar y dudalen yn y gymuned yn gadael negeseuon yn awyddus i gwrdd senglau o Brasil, India, UDA, yr Aifft, yr EMIRAETHAU arabaidd unedig, Tsieina, Puerto Rico a gwledydd eraill.

Y Brasil tra ar alwad nad oedd yn ymateb

Noiva wneud Cordeiro (mewn portiwgaleg»briodferch Cordeiro») ei sefydlu yn y santes Fair. Y wraig ei orfodi i adael ei deulu ar ôl iddi gael ei gyhuddo o anffyddlondeb ei gŵr, y mae hi’n roddwyd gan yr heddlu. Pan Lima chwith y wraig a sefydlodd y wladfa menywod, oedd yn diarddelwyd o’r Eglwys Gatholig. Yr offeiriaid anathematized ei llinach i’r pumed genhedlaeth

About