Rwy’n rhamantus guy, yn onest, yn ddidwyll ac yn teimlo yr angen i garu. Roeddwn yn byw ym Mrasil ac rwy’n beiriannydd.

ddifrifol, yn gyfrifol, yn garedig, yn gymdeithasol, yn sensitif, yn optimistaidd, cyfathrebol, rhamantus, yn onest diolch yn fawr iawn am eich gwefan.

Yma, yr wyf yn dod o hyd i gariad

Rydym yn dod o hyd ei gilydd ar-lein ac yn cyfarfod ar ôl y mis. Cyrhaeddodd yn Kaliningrad i weld fi yn y gwanwyn ac yn ein priodas. Cyfarfûm Alina ar y safle hwn ac, ers hynny, rwy’n colli fy meddwl. Rydym yn cwrdd yn yr Wcráin, ar ôl iddi gyrraedd yng ngwlad Belg. Oddi yno, rydym yn mynd ar wyliau yn Sardinia. Ar ôl i mi arwyddo i fyny ar wefan Dyddio ac ychydig o sgyrsiau, allwn i ddim credu fy hun bod yr wyf yn olaf yn penderfynu i gwrdd â Adriana, a oedd yn ymddangos i mi y rhan fwyaf o ferch hardd.

Heb betruso fi a gynlluniwyd

About